Browsing Category

انواع سیستمهای اطفا حریق

سیستم اطفا حریق انواع سیستمهای اطفا حریق اخیرا مورد توجه تمام کشورها و صنایع قرار گرفته است. امروزه حتی علاوه بر صنایع، ساختمانهای مسکونی و تجاری اداری نیز از انواع سیستمهای اطفا حریق بهره می جویند. هدف از نصب و به کارگیری این دستگاههای…

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی با گسترش قوانین و مقررات ایمنی و HSE در صنایع، در کنار تقاضای کارفرما مبنی بر پایبندی بر اصول HSE تجهیزات حفاظت فردی بیش از گذشته مورد تقاضای مدیران قرار میگیرد. به دلیل پیشی گرفتن نیاز بر فرهنگ و دانش نکاتی درباره…

HSE چیست ؟

سوال بسیاری از مدیران این است که HSE چیست ؟  داشتن گواهینامه های HSE چه فایده ای دارد؟ این گواهینامه ها را از کجا باید تهیه کرد؟ چه آموزشهایی برای آموختن HSE وجود دارد؟ این آموزش ها را از چه مراکزی بخواهند؟ پیمانکاران همه روزه با مسائل…

نرم افزار PHAST

نرم افزار phast  چیست؟ نرم افزار Phast یک نرم افزارجهت مدلسازی پیامد انفجار،حریق وانتشار موادسمی است. بدلیل ماهیت شرکتهای نفت،گاز و پتروشیمی(وجود مواد نفتی و انرژی) در این صنایع کاربرددارد. نرم افزار phast توسط شرکت DNV طراحی ومنتشر شده…