Browsing Category

استقرار سیستم های مدیریتی

ایزو چیست؟

ایزو در واقع یک سازمان بین المللی استاندارد سازی است. ایزو مخفف کلمات International standardization organization  می باشد. ایزو ISO به کمک مدیران شرکت ها آمده است تا به اوضاع شرکت خود سر و سامان دهند. تقریبا برای تمامی کسب و کارها ایزوهایی…

مزایای استقرار سیستم HSE در سازمان

با اینكه فواید وجود سیستم مدیریتی HSE و HSE plan در یك سازمان دیگر بر كسی پوشیده نیست ولی اشاره به نكاتی در خصوص مزایای استقرار سیستم HSE خالی از لطف نیست. هرچه زمان پیش می رود و صنایع پیچیدگی های بیشتری پیدا می كنند هزینه های جانبی…

چگونگی استقرار سیستم مدیریتی HSE

انواع شرکت ها برای استقرار سیستم مدیریتی HSE کارآمد که باعث بهبود مستمر و دستیابی به اهداف HSE مرتبط با همان شرکت باشد از استانداردهای جهانی ISO و سایر مدل های مرجع مانند OHSAS استفاده می کنند. استقرار سیستم مدیریتی HSE علاوه بر افزایش…