Browsing Category

آموزش

ماسک ایمنی ماسک های سری N و FFP معرفی و کاربرد

ماسک ها چه تفاوتی با هم دارند؟ ماسک های متنوعی در بازار موجود است. مردم به دلیل اطلاعات محدودی که دراین خصوص دارنددرخرید دچارتردیدمیشوند. ابتدا باید هدف ازخریدماسک مشخص شود. ماسکها از نظرحفاظتی که ایجادمیکنند انواع مختلفی دارند. این…

ایمنی پیمانکاران

ایمنی پیمانکاران مطابق آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران در خصوص ایمنی پیمانکاران مطابق ماده 13 قانون کار مقاطعه دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار (پیمانکار) متعهد گردد که…

شناسایی خطرات را چطور انجام دهیم؟

شناسایی خطرات در محیط های کاری یکی از مسئولیت ها و وظایف مسئولین ایمنی است. این موضوع یکی از چالش هایی است که در ابتدای ورود به هر صنعت ممکن است برای نیروهای HSE ایجاد شود. چطور باید خطرات یک فرایند یا صنعت را شناسایی کنیم؟ آیا همینکه از

hse plan استرس شغلی

hse plan استرس شغلی چیست؟ hse plan استرس شغلی برنامه ای مشخص برای شناسایی و مدیریت استرس شغلی در فرآیندهای کاری معین است. مواردی چون تعریف استرس شغلی و ماهیت آن در مشاغل موجود و راهکارهایی که جهت مدیریت آن انتخاب شده اند جز hse plan…

hse plan پیمانکار

hse plan پیمانکار دارای بخش های مختلفی به شرح ذیل می باشد.فهرست تدوین hse plan پیمانکار : 1-هدف   2-دامنه کاربرد 3-تعاریف   4-شناسنامه پروژه 5-خط مشیHSE  6-هدف گزاری   1-6-برنامه عملیاتی زمانبندی شده دستیابی به…

آگهی رایگان HSE کالا

HSE کالا محلی برای خرید و فروش تجهیزات ایمنی HSE کالا زیرمجموعه سایت تیم تدوینگران با هدف آسان سازی دسترسی به تجهیزات ایمنی راه اندازی شد. برای ورود به این سایت از منوی اصلی سایت www.hse-plan.ir گزینه ی HSE کالا را انتخاب کنید. پس…

آموزش جزوه دوره نبوشNebosh قسمت اول

آموختن از رویدادها اطلاعات کلیدی: بررسی و تحلیل رویدادها امر مهمی است. تحلیل علل ریشه ای و توصیه های بهبود برای جلوگیری از تکرار رویداد مشابه در آینده باید مورد توجه قرار گیرد.از رویدادهای بزرگ به خصوص از نظر مدیریتی و نقص تکنیکی و

ایمنی آسانسور و پله برقی

آنچه باید درباره ایمنی آسانسور و پله برقی بدانیم با توجه به گسترش ساختمان های بلند در شهر ها استفاده از آسانسور و پله برقی رونق زیادی پیدا کرده است ولی به دلیل سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی بسیاری از افراد از یادگیری و رسیدن به ایمنی و