Browsing Category

آموزش

HSE و آب

آب آشامیدنی استفاده کنیم یا آب معدنی؟ با وجود مشغله های روزمره،شاید خیلی از افراد موقع خرید آب به نوشته های روی بطری توجه چندانی نداشته باشند. شاید بعضی ها دقت نکرده اند که روی بعضی از بطری ها نوشته شده آب معدنی و روی بعضی ها آب آشامیدنی.…

خطرات پرتو فرابنفش uv

خطرات پرتو فرابنفش چیست؟ پرتو فرا بنفش در برخورد با پوست بدن باعث ایجاد رنگدانه های ملانین میشود. این رنگدانه ها برای محافظت از پوست در برابر پرتو ایجاد میشود. ایجاد رنگدانه ملانین همان اصطلاح برنزه کردن در میان عموم است. قرارگرفتن در…

کارشناس HSE در حوادث

کارشناس HSE در حوادث مقصرشناخته میشود؟ نقش کارشناس HSE در حوادث چیست؟ خب این سوال خیلی از کارشناسان HSE هست که میخواهند بدانند اگر حادثه ای در محل کار اتفاق بیفتد آیا ایشان در وقوع آن مقصر شناخته میشوند یا خیر. برای بررسی این موضوع ابتدا…

روش FTA آنالیز درخت خطا

FTA چیست؟ روش FTA یکی از روش های بررسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در صنایع و سازمانهای گونان میباشد. FTA مخفف کلمات انگلیسی fault tree analysis و به معنی تجزیه و تحلیل و آنالیز درخت خطا است. درخت خطا چطور از روش

ماسک ایمنی ماسک های سری N و FFP معرفی و کاربرد

ماسک ها چه تفاوتی با هم دارند؟ ماسک های متنوعی در بازار موجود است. مردم به دلیل اطلاعات محدودی که دراین خصوص دارنددرخرید دچارتردیدمیشوند. ابتدا باید هدف ازخریدماسک مشخص شود. ماسکها از نظرحفاظتی که ایجادمیکنند انواع مختلفی دارند. این…

ایمنی پیمانکاران

ایمنی پیمانکاران مطابق آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران در خصوص ایمنی پیمانکاران مطابق ماده 13 قانون کار مقاطعه دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار (پیمانکار) متعهد گردد که…

شناسایی خطرات را چطور انجام دهیم؟

شناسایی خطرات در محیط های کاری یکی از مسئولیت ها و وظایف مسئولین ایمنی است. این موضوع یکی از چالش هایی است که در ابتدای ورود به هر صنعت ممکن است برای نیروهای HSE ایجاد شود. چطور باید خطرات یک فرایند یا صنعت را شناسایی کنیم؟ آیا همینکه از