منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد رشته ایمنی بهداشت و محیط زیست وزارت بهداشت

معرفی منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد HSE کد 1293 و کد 1294 رشته ایمنی بهداشت و محیط زیست و منابع آزمون ارشد HSE وزارت بهداشت

منابع کنکور ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست
238

منابع کنکور کارشناسی ارشد HSE وزارت بهداشت

منابع کنکور ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست ، کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت شامل درسهای زیر می باشد:

۱-بهداشت حرفه ای

۲-بهداشت محیط

۳-اصول ایمنی

۴-اصول و مبانی مدیریت

۵-کلیات بهداشت عمومی

۶-آمار

۷-اپیدمیولوژی

۸-زبان عمومی

منابع کنکور ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست برای این دروس به ترتیب کتابهای پیشنهادی به شرح زیر است:

بهداشت حرفه ای:

Fundamentals of Industrial Hygiene

Occupational Toxicology, Stacey

Occupational Ergonomics Handbooks W. Karwowskiws Marras

Fundamentals of Air Sampling Gregory D. Wight

Industrial Noise Control, Lewis Bell & Douglas Bell

Industrial Ventilation Manual, ACGIH

بهداشت محیط:

Sell N.J. Industrial Pollution Control : Issues and Last Edition

Tchobanoglous G. Kreith , F. 2002 Handbook of Solid Waste Management 2nd ed, McGraw-Hill Inc New York

Nemerow, N.L, Agardy, F.J Salvato. J.A. 2009 Environmental Engineering 6th ed, John Wiley & Sons, Inc New Jersey

Metcalf & Eddy, Inc., 2003. Wastewater Engineering : Treatment and Reuse. 4ed, McGraw – Hill Inc , New York

Manahan S.E. Hazardous Waste Chemistry Toxicology and Treatment Lewis Publisher, Inc Last Edition

اصول ایمنی:

Accident Prevention Manual for Business & Industry : Engineering & Technology, National Safety Council

Safety and Health for Engineers, Brauer, Rogerl

NFPA. National Fire Codes , National Fire Protection Association

Accident Prevention Manual for Business & Industry : Administration & Programs National Safety Council

Hazard Analysis Techniques for System Safety , Clifton A. Ericson II

اصول و مبانی مدیریت:

مبانی سازمان و مدیریت از رضائیان علی

مدیریت عمومی از سیدمهدی الوانی

رفتار سازمانی ترجمه پارسائیان و اعرابی،  رابینس استفن

کلیات بهداشت عمومی:

راهنمای واکسیناسیون از انتشارات وزارت بهداشت

کتاب جامع بهداشت عمومی از انتشارات ارجمند

آمار:

اصول و روش های آمار زیستی، دانیل ( Daniel w) مترجم : محمد تقی آیت اللهی ناشر امیر کبیر ، تهران

روش های آماری و شاخص های بهداشتی، دکتر کاظم محمد و همکاران

اپیدمیولوژی:

گوردیس مترجم دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکوئی نائینی – انتشارات گپ

زبان عمومی:

کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران

کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان

کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما

کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل

منابع کنکور ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE وزارت علوم

منابع آزمون ارشد HSE

نمونه سوالات ارشد HSE وزارت علوم

دانلود سوالات کنکور ارشد HSE

 

پاسخ دادن

Your email address will not be published.