مدیریت بحران در HSE plan

مدیریت بحرانHSE plan
2,331

بحران چیست؟

تغییر در روند عادی فعالیت ها به معنی رویارویی با شرایط اضطراری است. به عبارت دیگر زمانی که برنامه روتین وهمیشگی با اختلال رو به رو شده باشد.
اگر شرایط بحرانی با امکانات و توانایی منابع منطقه قابل کنترل و مدیریت نباشد بحران شکل گرفته است.

مدیریت بحران چیست؟

مدیریت بحران از زمان قبل از بحران آغاز شده و تا زمانی پس از وقوع بحران ادامه می یابد.
در تهیه HSE plan بخشی به این موضوع اختصاص می یابد.
میدیریت بحران شامل بررسی و ارزشیابی احتمال بحران، پیشگیری و افزایش ایمنی، پیش بینی جهت مقابله با وقوع شرایط بحرانی، اقدامات اضطراری و ترمیم پس از وقوع میباشد.

مراحل مدیریت بحران

الگوهای مدیریت بحران شامل : gupta – thompson-undp است.
هر یک از این الگوها رویکردهای متفاوتی نسبت به مراحل مدیریت بحران دارند.
یک مدیریت بحران باید شامل ۴ مرحله پیشگیری- آمادگی- مقابله و بازسازی باشد.
الگوی gupta: هشداردهی-فوریت ها-احیا و عادی سازی-بازسازی
الگوی thompson: پیش بینی و آمادگی-حادثه-جستجو و نجات-عادی سازی-بازسازی
الگویundp: آمادگی-جستجو و نجات-برگرداندن به حات عادی-بازسازی-تقلیل خسارت

قوانین و استانداردهای مدیریت بحران در HSE plan

تعدادی از استانداردها و دستورالعمل های جهانی در رابطه با شرایط اضطراری و مدیریت بحران:
ISO15544 = الزامات واکنش در شرایط اضطراری در تاسیسات نفتی
NFPA 1600 , NFPA 1561 = مدیریت بحران و مدیریت حوادث
OSHA 29 CFR = راهنمای واکنش در شرایط اضطراری و تخلیه
EPA 40 CFR part 68 = راهنمای واکنش در شرایط اضطراری

نرم افزارهای مدیریت بحران

نرم افزارهایی که برای مدیریت بحران در HSE plan  و یا مدیریت شرایط اضطراری به کار گرفته میشوند:

Eteam
SAHANA
CAMEO
نرم افزار Eteam:
امکان مدیریت و برنامه ریزی فازهای مدیریت بحران
نرم افزار SAHANA:
امکان هماهنگی فعالیت هایی مانند مدیریت مفقودین و اسکان موقت و کمک های مدرمی و …
نرم افزار CAMEO:
دارای بانک اطلاعاتی قوی درباره مواد رایج صنعتی است.مدلسازی و نقشه خوانی نیز از دیگر موارد ارائه شده از این نرم افزار است.

2 نظرات
  1. samira says

    چقددقیق شرح دادید👌🏼

  2. samira says

    عالی بود مثل همیشه👌🏼

پاسخ دادن

Your email address will not be published.