ماسک ایمنی ماسک های سری N و FFP معرفی و کاربرد

ماسک ایمنی
2,885

ماسک ها چه تفاوتی با هم دارند؟

ماسک های متنوعی در بازار موجود است. مردم به دلیل اطلاعات محدودی که دراین خصوص دارنددرخرید دچارتردیدمیشوند. ابتدا باید هدف ازخریدماسک مشخص شود. ماسکها از نظرحفاظتی که ایجادمیکنند انواع مختلفی دارند. این حفاظت میتواند دربرابر ذرات گردوغبار باشد ویادربرابر ذرات روغنی یا سمی. درصنعت به حفاظت بیشتری نیاز است از اینرو ماسکهای پیچیده تری نیز استفاده میشود.

ماسک مناسب برای آلودگی هوا

ماسک جراحی یا همان ماسکهای کاغذی رایج هیچگونه حفاظتی دربرابر گردوغبار و آلودگی ایجاد نمیکنند. این ماسکها صرفا برای جلوگیری از پرتاب شدن مایعات از دهان و بینی بیماران کاربرددارد.
برای جلوگیری ازورودریزگردها و آلاینده های هوا بایدحداقل ازماسک های سری N استفاده شود. این نوع ماسک به سه دسته تقسیم میشود.N95 – N99- N100 . این اعداددرصد حفاظتی است که ماسک فراهم میکند. هرچه عدد بزرگتر باشد ماسک از ورود ذرات ریزتری جلوگیری میکند.

تنفس هوای آلوده و ریزگردها باعث چه بیماری هایی میشود؟

شاید آثار تنفس هوای آلوده ۱۰ الی ۱۵ سال بعد در افرادبروز نماید. بهرحال بیماریهای برونشیت،ذات الریه و فیبروز ریه از بیماری هایی است که در اثر استنشاق هوای آلوده ایجاد میشود. سرفه های خلط دار همراه با تب طی ۲ الی ۳ روز تنفس هوای آلوده از نشانه های بیماری برونشیت میباشد.

تفاوت ماسکهای سری N با ماسکهای سری FFP چیست؟

ماسکهای سری N دربرابر بیوآئروسولها(ذرات بیماری زا) و گرد و غبار مقاوم هستند. ولی در برابر ذرات روغنی حفاظت ایجاد نمیکنند. حرف N مخفف عبارت:not resistant to oil (غیرمقاوم دربرابر روغن) است.
ماسک های سری FFP علاوه بر حفاظت دربرابر جامدات و مایعات معلق در هوا دربرابر ذرات روغنی نیز ایجاد مصونیت میکنند.
ماسکها سری N طبق استانداردهای NIOSH وماسکFFPمطابق استانداردEN149 میباشد. حروفFFP مخفف filtering face piece (فیلتراسیون بخشی از صورت)است.

ماسک ایمنی

انواع ماسکهای FFP

ماسکهای FFPبه سه دسته تقسیم میشوند: FFP1-FFP2-FFP3
FFP1: حفاظت دربرابر آئروسول جامد و مایع غیرسمی با تراکم ۵٫۴ برابر حد مجاز OEL
FFP2: حفاظت دربرابر آئروسول جامد و مایع غیرسمی و یا با سمیت کم تا متوسط و تراکم ۱۲ برابر حد مجاز OEL
FFP3: حفاظت در برابر آئروسول جامد و مایع غیرسمی یا با سمیت متوسط تا بالا با تراکم ۵۰برابر حدمجاز OEL

ماسک کربن فعال چیست؟

اگر بخواهیم همزمان درمحیطی که هم ذرات گردوغبار وجود دارد و هم ذرات گاز و بخارات کار کنیم میبایست از این نوع ماسکها استفاده کنیم.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.