سیستم مدیریتی HSE و استقرار آن

سیستم مدیریتی HSE و استقرار آن یک از مهمترین برنامه های ایمنی هر سازمان می باشد. بدون اطمینان از بهبود ایمنی، سلامت و محیط زیست و همچنین عدم توجه به رعایت الزامات HSE Plan، سازمان دچار خسارات مالی بسیاری خواهد شد. سازمان ها امروزه به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کارایی هستند که این مهم بدون وجود سیستم مدیریتی HSE امکانپذیر نخواهد بود. نوع سیستم مدیریت HSE لازم برای هر سازمان ممکن است با سازمان دیگر متفاوت باشد چرا که ویژگی ها، فرصت ها و تهدیدات سازمان ها اغلب متفاوت است. طبق تحقیقات انجام شده با پیاده سازی سیستم مدیریت HSE انگیزه کارکنان در سازمان ها و بهره وری افزایش می یابد. بهترین دستاورد سیستم مدیریتی HSE ایجاد نظم و تضمین بهبود سیستم طی زمان است که مدیریت را از بابت پیشرفت سازمان در حوزه HSE مطمئن می کند.

سیستم مدیریتی HSE برای نظارت بر عملکرد سازمان در راستای ایمنی، بهداشت و محیط زیست طراحی شده اند. در واقع تمام سیستم مدیریت HSE بر مبنای PDCA طراحی شده و در هر سازمان با هر سیستم مدیریتی حاضر امکان استقرار دارد. بعضی از سیستم ها به صورت استانداردهای جهانی ISO مورد پذیرش قرارگرفته اند و برخی از سیستم مدیریتی HSE در حالت مدل های کاربردی وجود دارند. هر دو نوع دارای کارایی مناسب بوده و ایمنی،بهداشت و محیط زیست سازمان را کنترل میکند و بهبود می بخشد. ISO یک سازمان بین المللی استاندارد است که درباره HSE تا کنون استاندارد ISO14001 (محیط زیست) را رسمی می داند. اخذ گواهینامه ISO توسط یک سازمان به سازمان اعتبار و رسمیت می بخشد و نشان دهنده تعهد مدیریت در راستای موضوع استاندارد است. OHSAS18001 از مدل های کاربردی ایمنی و بهداشت سازمان است.امروزه کسب گواهینامه های استقرار HSE در سازمان امتیاز بزرگی است که باعث جلب رضایت مشتری و بهبود سازمان و کیفیت خدمات می شود.

HSE ms
اجزای hse plan

سیستم مدیریت HSE در سازمان از پرطرفدارترین مدلها می باشد که مخفف سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست می باشد. این سیستم مدیریتی HSE به دلیل تمرکز مشخص بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در این حوزه دارای اهمیت خاصی است زیرا در سیستم های دیگر مدیریت تمرکز و دقت بر هر سه موضوع تا این حد مشخص نیست. IMS با ترکیب ISO9001 (کیفیت) ISO14001 (محیط زیست) OHSAS18001 (ایمنی و بهداشت) دومین مدل کاربردی در سازمان ها است. با پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریتی HSE ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان تحت کنترل بوده و مانع از هدر رفتن وقت، انرژی، زمان و سرمایه می شود.

کانال تلگرام hse-plan