سوالات چک لیست HSE ایمنی حفاری

چک لیست حفاری
1,163

چک لیست HSE حفاری

خاکبرداری و حفاری از پرخطرترین فعالیت ها هستند. حفاری برای فوندانسیون ساختمانها ونصب  سیستم های زیرزمینی انجام میشود. این در حالی است که سالانه تعداد زیادی از انسانها در این عملیات جانشان از دست میرود. پس درکنار ضروری بودن حفاری و خاکبرداری میبایست راهی برای ایمن سازی در نظر گرفت.

چهارمرحله کلیدی حفاری برنامه ریزی ، مدیریت، نظارت و اجراست.

سوالاتی که در این خصوص باید به چک لیست HSE حفاری خود اضافه کنید:

 • آیا عملیات حفاری تحت نظارت شخص واجد صلاحیت انجام میشود؟
 • آیا نفراتی که در این عملیات حضور دارند از خطرات آن مطلع هستند؟
 • آیا مجوزها و پرمیت های لازم اخذ شده است؟

آمار حوادث حفاری

حوادث و اتفاقهایی که معمولا در حفاری رخ میدهند به ترتیب تکرار بیشتر به تکرار کمتر به شرح زیر است:

ضربه ناشی از ریزش اشیا

ضربه های ناشی از وسایل و تجهیزات حمل و نقل ( برخورد با بیل مکانیکی و…)

افتادن در ارتفاع به داخل گودال

تماس با تاسیسات برق

فروریختن خاک و محبوس شدن افراد

جالب است بدانید مرگ و میر در اثر ریزش دیواره های گودال، اکثرا در عملیات کم عمق ایجاد میشوند.

پیشنهاد: قبل از شروع به کار کارگران در خصوص حوادث گذشته به آنها یادآوری کنید. این یادآوری میتواند از طریق پیام های ایمنی، آموزش قبل از کار و یا نصب عکس های مرتبط باشد.

سوالاتی که در این خصوص باید به چک لیست HSE حفاری خود اضافه کنید:

 • آیا وسایل و تجهیزات حفاظت فردی PPE در اختیار افراد قرار گرفته است؟
 • آیا آموزش نحوه استفاده صحیح از تجهیزات و ماشین آلات به نفرات داده شده است؟
 • آیا افراد، کاربرد و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی را میدانند؟
 • آیا در صورت بروز حادثه امکان تماس با فوریت های پزشکی وجود دارد؟ (تجهیزات تماس و بی سیم در اختیار است؟)

خطرات حفاری

مسئولین ایمنی حفاری و HSE میبایست اشراف کامل به خطرات فعالیت داشته باشند.

 • فروریختن دیواره ها
 • سقوط اشیا و وسایل و افراد
 • خطرات ماشین آلات حفاری و خاکبرداری
 • خطرات تجهیزات و ضربه ناشی از برخورد با آنها
 • مواد خطرناک موجود در محل
 • گیرافتادن در گل و خطر جریانهای آب
 • مجاورت با محل دفن زباله ها
 • برخورد و تماس با تاسیسات زیر زمینی
 • ورود و خروج از محل گودبرداری
 • خطر گازها و کمبود اکسیژن
 • موجودات گزنده
 • صدا و ارتعاش

سایر خطرات با توجه به موقعیت مکانی و یا زمانی حفاری و خاکبرداری میتواند به این لیست اضافه شود.

جنس خاک حفاری

از مهمترین عواملی که منجر به حوادث حفاری میشود جنس خاک است. انواع خاک عموما در ۴ دسته میگنجد. از سنگ و صخره گرفته تا شن و ماسه. باید توجه داشته باشید که جنس خاک میزان استحکام آن را مشخص میکند. اما شرایط محیطی میتواند باعث برهم خوردن این معادلات شود. به طور مثال باران و لرزش ناشی از عبور وسایل نقلیه میتواند ثبات خاک را تغییر دهد. جالب است بدانید اکثر فروریختگی های خاک بعد از طوفان اتفاق می افتد.

سوالاتی که در این خصوص باید به چک لیست HSE حفاری خود اضافه کنید:

 • آیا نوع خاک محل شناسایی شده است؟
 • آیا عواملی که باعث سستی و ریزش خاک میشوند بررسی شده است؟
 • آیا شرایط آب و هوا برای انجام کار مساعد است؟
 • آیا برای جلوگیری از ریزش خاک های سست روش ایمنی پیاده سازی شده است؟

 

بار اضافی

همیشه به بارهای اضافی که بر خاک تحمیل میشود نظارت داشته باشد. بار اضافی یعنی هر وسیله یا چیزی که باعث تحمیل وزن به خاک های اطراف گودال میشود. به طور مثال وجود ماشین آلات سنگین و یا تجمع خاک های برداشته شده در نزدیکی محل گودال باعث بی ثباتی در دیواره های گودال میشود.

سوالاتی که در این خصوص باید به چک لیست HSE حفاری خود اضافه کنید:

 • آیا خاک های برداشته شده حداقل ۶۰ سانتیمتر از لبه گودال فاصله دارند؟
 • آیا محل گود برداری و اطراف آن از بارهای اضافی تخلیه شده است؟
 • در صورت وجود بار اضافی آیا محل گودبرداری از طریق روشهای استاندارد جهت جلوگیری از ریزش، ایمن سازی شده است؟

 

جریان های آب

اگر محل حفاری پایینتر از جریانهای آب سطحی و یا زیر زمینی باشد باید تهمیدات ویژه ای انجام شود. بنابراین از موقعیت جریانهای آب اطلاع پیدا کنید. در صورتی که امکان ورود آب به کانال وجود داشته باشد باید وسایل مناسب جهت تخلیه آب و استحکام دیواره ها فراهم شود.

در صورتی که آبی که وارد محوطه کار میشود از نظر بهداشتی دارای آلودگی باشد می بایست کاکنان ار وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده نمایند.

سوالاتی که در این خصوص باید به چک لیست HSE حفاری خود اضافه کنید:

 • آیا جریان های آب منطقه حفاری شناسایی شده اند؟
 • آیا وسایل و تمهیداتی برای جلوگیری از ورود آب به محل گودبرداری موجود است؟

 

در قسمت نظرات شما هم به این موارد و سوالات اضافه کنید.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.