درخواست عضویت در تیم تدوینگران

درخواست عضویت در تیم تدوینگران

متخصصین مجرب HSE که تمایل به عضویت در تیم تدوینگران و همکاری فعال را دارند میتوانند رزومه تخصصی خود را به یکی از کانالهای ارتباطی تلگرام یا ایمیل تیم تدوینگران ارسال نمایند. در صورت پذیرفته شدن رزومه ی متخصصین، ایمیلی حاوی فرم پذیرش عضویت، توسط تیم تدوینگران ارسال میگردد.

درخواست عضویت در hse-plan

شرایط عضویت در تیم تدوینگران

درخواست عضویت در تیم تدوینگران

شرایط عمومی درخواست عضویت در تیم تدوینگران:

  • دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط با HSE
  • دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد رشته های ایمنی یا بهداشت حرفه ای