۱۰ سوال چک لیست ایمنی حریق

ایمنی حریق
1,422

چک لیست ایمنی حریق

ایمنی حریق

خطر ایجاد حریق در تمام محیط های کاری وجود دارد. به علاوه تفاوت مهمی که خطر حریق با دیگر خطرات دارد این است که در صورت وقوع حریق کل سرمایه و تجهیزات و حتی نفرات ممکن است طعمه حریق شده و از بین بروند. در واقع شدت پیامد برای این خطر میتواند شدید باشد. البته میزان ریسک حریق در هر محیط کاری متفاوت است. ریسک حریق در هر محیط کاری به دو موضوع بستگی دارد:

 • نوع عملیاتی که در محل انجام میشود
 • میزان مواد قابل حریق و قابل اشتعالی که در محیط کاری وجود دارد

ارزیابی خطر حریق باید توسط تیم HSE انجام شود.

سوالاتی که باید در این باره به چک لیست های خود اضافه کنید:

 • آیا ارزیابی ریسک حریق انجام شده است؟

 

حفاظت دربرابر حریق وظیفه کیست؟

تمام افراد در یک صنعت وظیفه حفاظت دربرابر حریق را برعهده دارند. این وظیفه شامل این موارد میباشد:

۱-شناخت خطرات بالقوه ایجاد آتش سوزی در محیط کاری ایشان

۲-آمادگی برای مقابله با آتش احتمالی که در محیط کاری خود و یا نواحی اطراف آن ایجاد شود.

سوالاتی که باید در این باره به چک لیست های خود اضافه کنید:

 • آیا نفرات خطرات بالقوه ایجاد حریق در محیط کار خود را میشناسند؟
 • آیا نفرات آمادگی مقابله با آتش سوزی در محل کار خود و نواحی اطراف آن را دارند؟
 • آیا آموزش هایی در خصوص مقابله با حریق به کارکنان داده شده است؟
 • آیا آموزش ها دارای اثربخشی بوده اند؟

دستورالعمل ایمنی حریق

دستورالعمل ایمنی حریق با عنوان دستورالعمل مقابله با شرایط اضطراری ایجاد حریق تدوین میشود. وظیفه تهیه و توزیع این دستورالعمل بر عهده مدیر واحد است. دستورالعمل مقابله با حریق باید در اختیار تمام کارکنان قرارگیرد. بازرسی مستمر سیستم های اتوماتیک اعلان و اطفا حریق نیز جزیی از این دستورالعمل است. حصول اطمینان از کاربردی بودن و عملی بودن این دستورالعمل نیز بر عهده مدیریت واحد میباشد.

سوالاتی که باید در این باره به چک لیست های خود اضافه کنید:

 • آیا دستورالعمل مقابله با شرایط اضطراری ایجاد حریق تهیه شده است؟
 • آیا آخرین ویرایش دستورالعمل مقابله با شرایط اضطراری در اختیار کارکنان قرار داده شده است؟
 • آیا دستورالعمل موجود کاربردی و عملی است؟
 • آیا در این دستورالعمل در خصوص بازرسی مستمر سیستم اعلام و اطفا حریق برنامه ای مشخص شده است؟
 • آیا دستورالعمل ایمنی حریق به کارکنان آموزش داده شده است؟
 • آیا آموزش های دوره ای عملی در خصوص مقابله با حریق صورت میگیرد؟

لینک های پیشنهادی:

انواع سیستمهای اطفا حریق

جزوه آموزشی HSE

ارزیابی ریسک hse

پاسخ دادن

Your email address will not be published.