الزامات HSE Plan

الزامات HSE Plan شامل بخش های تخصصی مختلفی در یک طرح HSE می باشد. هر یک از این بخش ها ارائه دهنده ی اطلاعات حاصل از بررسی های HSE مرتبط با پروژه مورد نظر می باشد. از این رو الزامات HSE Plan فراتر از یک مهارت مشخص بوده و لازم است تدوینگر دارای تخصص و تحصیلات مرتبط بوده و بر الزامات HSE Plan تسلط کافی داشته باشد. الزامات HSE Plan معمولا توسط متخصصین رشته HSE مورد ارزیابی قرار می گیرد بنابر این تدوین آن توسط افراد بدون دانش و اطلاعات کافی موجب شکست و اتلاف وقت بیشتری می شود. اگر سیستم مدیریتی مشخصی در سازمان اعلام نشده باشد تدوین موضوعات تخصصی HSE می تواند شروعی برای پیاده سازی یک سیستم کارآمد ایمنی بهداشت و محیط زیستی باشد چرا که مستندات ویژه ای برای هر یک از جزییات HSE وجود دارد. اگر سیستم مدیریتی مشخصی در سازمان در ارتباط با HSE موجود باشد مستندات، روشهای اجرایی و دستورالعمل ها قابل ارجاع می باشند در این موارد همراه با HSE plan باید تمام مستندات به کارفرما ارائه شود.

در ادامه الزامات HSE Plan در تدوین HSE Plan معرفی و در هر مورد توضیحاتی بیان می شود.

الزامات hse plan

مدیریت ریسک های HSE

در بخش تشریح مدیریت ریسک های HSE در ایتدا به معرفی تیم ارزیابی ریسک HSE اشاره می کنیم چرا که ارزیابی ریسک یک کار تیمی است. می توان جهت کاملتر نمودن HSE Plan پیش از شروع بخش ابتدا تعاریف موجود در این فصل را ارائه داد. در ادامه باید نوع روش شناسایی خطرات HSE به صورت مشروح توضیح داده شود و سپس تکنیک ارزیابی ریسک مطابق با خطرات و تهدیدات HSE معرفی شود. بعد از معرفی روش ها و تکنیک ها نوبت به ارائه نتایج می رسد. خطرات شناسایی شده در حوزه HSE پروژه مذکور باید به صورت منظم و طبقه بندی شده به صورت کامل و با جزییات ارائه شود.
جدول ارزیابی ریسک بعد از لیست خطرات HSE پروژه قرار می گیرد. جدول ارزیابی ریسک باید کامل بوده و به دقت پر شده باشد. اقدامات کنترلی و همچنین نحوه پایش اثر بخشی آن ها در ادامه مورد تشریح قرار می گیرد. منطقی است که پیش از اقدامات کنترلی باید به نحوه مدیریت ریسک اشاره داشت.

الزامات قانونی و استانداردهای HSE plan

قوانین ایمنی بهداشت و محیط زیست بنا شده توسط هریک از ارگانهای ملی و بین المللی و قوانین کارفرمایان بایستی در HSE plan در ارتباط با موضوع پروژه مشخص شوند و در یک جدول کنار هم قرار گیرند.این جدول شامل ردیف، عنوان قانون، خلاصه ای از الزام قانون و در نهایت محل کاربرد آن قانون در پروژه است. می توان به دلخواه ستون های دیگری نیز به جدول قوانین HSE افزود. به طور مثال مشخص کردن حوزه قانون به تفکیک ایمنی بهداشت و محیط زیست، سال آخرین ویرایش قانون و … . اگر به جز قوانین HSE نامبرده قوانین دیگری نیز لازم است تا در محل کار اجرا گردد در این بخش باید معرفی شود. نحوه ی شناسایی قوانین و چگونگی کنترل انطباق معیارهای HSE با آن ها نیز در این بخش مورد بحث قرار می گیرند. کارفرما در قسمت قوانین HSE نیازدارد تا بداند چه کسی مسئولیت نظارت بر اجرای این قوانین را بر عهده دارد و در صورت عدم انطباق چه کسی مسئول اجرای اقدام کنترلی در این راستا است. تدوین روشهای اجرایی HSE برای مشخص کردن چگونگی شناسایی قوانین و چگونگی انطباق با قوانین در این قسمت می تواند نظر کارفرما را به خود جلب کرده و حالت رسمی تری به HSE plan ببخشد.

آموزش ها، صلاحیت ها و آگاهی های HSE

شرح سیستم مدیریت آگاهی و آموزش و صلاحیت کارکنان برای اطمینان کارفرما از صلاحیت پرسنل پیمانکار در خصوص دانش ایمنی، بهداشت و محیط زیست است. در این قسمت از HSE plan تمام تدابیری که توسط شرکت اندیشیده شده و یا قبلا به کار برده شده معرفی می گردد. مشخصات افراد مسئول برنامه ریزی و اجرای برنامه های HSE پیشین و کنونی باید در این قسمت مطرح شود. گواهینامه های HSE و یا ISO دریافت شده توسط شرکت می توانند در این بخش ارائه شوند. جداول آموزش HSE در سالهای قبل و برنامه آموزش HSE سال جاری و یا اگر برنامه مشخصی برای پروژه کنونی وجود دارد در قالب جداول کامل تدوین می شوند.
لازم به ذکر است که برنامه آموزشی برای نیروهای جدیدالورود و یا بازدیدکنندگان باید به صورت جداگانه مطرح شده و این موضوع نشان دهنده اهیمت این نوع آموزش ایمنی از دید پیمانکار می باشد. تمام آموزش ها باید با شرح محتوا و مدرس همراه باشند.

الزامات hse plan

بازرسی ها و ممیزی های HSE

بازرسی ها و ممیزی های HSE یکی از راه هایی است که به شناسایی خطرات محیط کار کمک می کند و برای توسعه اقدامات کنترلی بسیار پر اهمیت و تاثیر گذار است. بخش بازرسی ها و ممیزی های HSE در HSE plan برای اطمینان از کاربرد صحیح سیستم مدیریتی HSE بوده و در جهت رسیدن به بهبود مستمر که در خط مشی به آن اشاره شده ضروری است. این قسمت بایستی شامل شرح کاملی از سیستم بازرسی های HSE بوده و چگونگی انجام و فرایند بهبود مستمر در آن بیان شود. از جمله مواردی که بایستی در قسمت بازرسی ها و ممیزی های HSE به آن توجه داشت برنامه های زمانبندی روزانه، هفتگی و ماهانه بازرسی ها و ممیزی های HSE توسط پیمانکار است. چگونگی انجام این بازرسی ها و ممیزی های HSE و روشهای انجام آن و همچنین چک لیست های مورد استفاده نیز مورد بحث قرار می گیرند.
معرفی تیم بازرسی و ممیزی HSE و چگونگی حصول اطمینان از صلاحیت ایشان بخش دیگری از HSE Plan را به خود اختصاص می دهد. مسئولین پیگیری نتایج بازرسی ها و ممیزی ها و در نهایت شرح فعالیت های ویزه و یا محل های ویژه برای بازرسی نیز در تکمیل قسمت بازرسی ها و ممیزی های HSE لازم است.

الزامات hse plan

جلسات HSE

تمام جلسات مرتبط با HSE باید مشخص شده، نحوه برگزاری، شرکت کنندگان، موضوع جلسات و نحوه ثبت آنها مشخص باشد. جدول زمانبندی جلسات HSE در HSE Plan باید وجود داشته باشد و بهتر است چگونگی پیگیری نتایج حاصل از جلسات نیز کاملا تشریح شود. TBM یا همان toolbox meeting ها از مهمترین جلسات HSE است که باید در هر HSE Plan به طور ویژه به آن پرداخته شود. چگونگی انجام TBM ها ،مسئولیت برگزاری TBM و ارائه عکس هایی از TBM های پیشین برگزار شده از مواردی است که در بخش جلسات HSE به آن اهمیت داده می شود.

سیستم ثبت گزارش و تجزیه و تحلیل رویدادهای HSE

سیستم ثبت گزارش و تجزیه و تحلیل رویدادهای HSE در اغلب HSE Plan ها مشابه است چرا که این بخش بیشتر از قوانین موجود استفاده می کند و بخشی است که در ارتباط با سازمانی مانند سازمان بیمه می باشد. چگونگی ثبت و گزارش حوادث و شبه حوادث و همچنین مسئولیت ثبت آنها می تواند با توجه به تجربه ی تدوینگر اعمال شود ولی سیستم اطلاع رسانی حوادث به مراجع بالاتر از مواردی است که معمولا وابسته به قوانین کارفرماست و باید با دقت بالاتری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. درس آموزی از حوادث از دیگر مباحث کلیدی در موضوعات حادثه و رویدادهاست که شامل مسئول مورد نظر و چگونگی اطلاع رسانی درسهای حادثه است.
الزامات HSE Plan محدود به موارد بالا نخواهد بود و موارد تخصصی دیگری را نیز شامل می شود که می تواند در راستای تکمیل هرچه بهتر HSE Plan ارائه شود. تخصص و تجربه تدوینگر عاملی است که موجب تکمیل و انسجام هرچه بهتر HSE Plan می شود.

الزامات hse plan
کانال تلگرام hse-plan