آموزش تخصصی HSE

آموزش

یکی از شاخص‌های موفقیت و پیشرفت هر مجموعه، صلاحیت نیروی انسانی است که شامل دانش، مهارت و تجربه کافی در انجام وظایف می‌شود. توجه کارآمد مدیران به این مهم از طریق نیازسنجی آموزشی، آموزش و بازآموزی و سپس ارزیابی مجدد پس از آموزش امکان‌پذیر می‌گردد.

در راستای ارتقا دانش و پیشرفت صنایع و نیز کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، خدمات آموزشی تیم تدوینگران با محوریت HSE، برای تمامی مراکز و سازمان‌های متقاضی ارائه می‌گردد.  آموزش های تیم تدوینگران توسط اساتید متخصص، مطابق با دانش روز  و  کامل‌ترین سرفصل‌های آموزشی است.

ارائه خدمات کامل آموزشی از صفر تا صد شامل: نیازسنجی کارکنان، آموزش، بازآموزی و ارزیابی دوره‌های آموزشی برگزار شده جهت یک‌پارچه سازی و پیشبرد اهداف HSE یکی از خدمات آموزشی برجسته تیم تدوینگران است.

لینک های مرتبط با آموزش