Browsing Tag

uv

خطرات پرتو فرابنفش uv

خطرات پرتو فرابنفش چیست؟ پرتو فرا بنفش در برخورد با پوست بدن باعث ایجاد رنگدانه های ملانین میشود. این رنگدانه ها برای محافظت از پوست در برابر پرتو ایجاد میشود. ایجاد رنگدانه ملانین همان اصطلاح برنزه کردن در میان عموم است. قرارگرفتن در…