Browsing Tag

چک لیست حفاری

سوالات چک لیست HSE ایمنی حفاری

چک لیست HSE حفاری خاکبرداری و حفاری از پرخطرترین فعالیت ها هستند. حفاری برای فوندانسیون ساختمانها ونصب سیستم های زیرزمینی انجام میشود. این در حالی است که سالانه تعداد زیادی از انسانها در این عملیات جانشان از دست میرود. پس درکنار ضروری…