روش FTA آنالیز درخت خطا

FTA چیست؟روش FTA یکی از روش های بررسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در صنایع و سازمانهای گونان میباشد. FTA مخفف کلمات انگلیسی fault tree analysis و به معنی تجزیه و تحلیل و آنالیز درخت خطا است.درخت خطاچطور از روش

راهنمای HSE plan

راهنمای hse plan ویرایش جدید شرکت گازشرکت گاز استان تهران جهت راهنمای hse plan پیمانکاران فهرستی جدید منتشر نمود.مواردی که توضیحاتی ندارند در جدول و فرم های مشخصی قرار میگیرند.این hse plan جدید شامل موارد ذیل میباشد:هدفراهنمای…

ماسک ایمنی ماسک های سری N و FFP معرفی و کاربرد

ماسک ها چه تفاوتی با هم دارند؟ماسک های متنوعی در بازار موجود است. مردم به دلیل اطلاعات محدودی که دراین خصوص دارنددرخرید دچارتردیدمیشوند. ابتدا باید هدف ازخریدماسک مشخص شود. ماسکها از نظرحفاظتی که ایجادمیکنند انواع مختلفی دارند. این…

ایمنی پیمانکاران

ایمنی پیمانکاران مطابق آیین نامه ایمنی امور پیمانکاراندر خصوص ایمنی پیمانکاران مطابق ماده 13 قانون کار مقاطعه دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار (پیمانکار) متعهد گردد که…

شناسایی خطرات را چطور انجام دهیم؟

شناسایی خطرات در محیط های کاری یکی از مسئولیت ها و وظایف مسئولین ایمنی است. این موضوع یکی از چالش هایی است که در ابتدای ورود به هر صنعت ممکن است برای نیروهای HSE ایجاد شود. چطور باید خطرات یک فرایند یا صنعت را شناسایی کنیم؟ آیا همینکه از

hse plan استرس شغلی

hse plan استرس شغلی چیست؟hse plan استرس شغلی برنامه ای مشخص برای شناسایی و مدیریت استرس شغلی در فرآیندهای کاری معین است. مواردی چون تعریف استرس شغلی و ماهیت آن در مشاغل موجود و راهکارهایی که جهت مدیریت آن انتخاب شده اند جز hse plan…

hse plan پیمانکار

hse plan پیمانکار دارای بخش های مختلفی به شرح ذیل می باشد.فهرست تدوین hse plan پیمانکار :1-هدف   2-دامنه کاربرد3-تعاریف   4-شناسنامه پروژه 5-خط مشیHSE  6-هدف گزاری   1-6-برنامه عملیاتی زمانبندی شده دستیابی به…

آگهی رایگان HSE کالا

HSE کالا محلی برای خرید و فروش تجهیزات ایمنیHSE کالا زیرمجموعه سایت تیم تدوینگران با هدف آسان سازی دسترسی به تجهیزات ایمنی راه اندازی شد. برای ورود به این سایت از منوی اصلی سایت www.hse-plan.ir گزینه ی HSE کالا را انتخاب کنید.پس…