HSE و آب

آب آشامیدنی استفاده کنیم یا آب معدنی؟ با وجود مشغله های روزمره،شاید خیلی از افراد موقع خرید آب به نوشته های روی بطری توجه چندانی نداشته باشند. شاید بعضی ها دقت نکرده اند که روی بعضی از بطری ها نوشته شده آب معدنی و روی بعضی ها آب آشامیدنی.…

خطرات پرتو فرابنفش uv

خطرات پرتو فرابنفش چیست؟ پرتو فرا بنفش در برخورد با پوست بدن باعث ایجاد رنگدانه های ملانین میشود. این رنگدانه ها برای محافظت از پوست در برابر پرتو ایجاد میشود. ایجاد رنگدانه ملانین همان اصطلاح برنزه کردن در میان عموم است. قرارگرفتن در…

کارشناس HSE در حوادث

کارشناس HSE در حوادث مقصرشناخته میشود؟ نقش کارشناس HSE در حوادث چیست؟ خب این سوال خیلی از کارشناسان HSE هست که میخواهند بدانند اگر حادثه ای در محل کار اتفاق بیفتد آیا ایشان در وقوع آن مقصر شناخته میشوند یا خیر. برای بررسی این موضوع ابتدا…

مدیریت بحران در HSE plan

بحران چیست؟ تغییر در روند عادی فعالیت ها به معنی رویارویی با شرایط اضطراری است. به عبارت دیگر زمانی که برنامه روتین وهمیشگی با اختلال رو به رو شده باشد. اگر شرایط بحرانی با امکانات و توانایی منابع منطقه قابل کنترل و مدیریت نباشد بحران شکل…

روش FTA آنالیز درخت خطا

FTA چیست؟ روش FTA یکی از روش های بررسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در صنایع و سازمانهای گونان میباشد. FTA مخفف کلمات انگلیسی fault tree analysis و به معنی تجزیه و تحلیل و آنالیز درخت خطا است. درخت خطا چطور از روش

راهنمای HSE plan

راهنمای hse plan ویرایش جدید شرکت گاز شرکت گاز استان تهران جهت راهنمای hse plan پیمانکاران فهرستی جدید منتشر نمود. مواردی که توضیحاتی ندارند در جدول و فرم های مشخصی قرار میگیرند. این hse plan جدید شامل موارد ذیل میباشد: هدف راهنمای…

ماسک ایمنی ماسک های سری N و FFP معرفی و کاربرد

ماسک ها چه تفاوتی با هم دارند؟ ماسک های متنوعی در بازار موجود است. مردم به دلیل اطلاعات محدودی که دراین خصوص دارنددرخرید دچارتردیدمیشوند. ابتدا باید هدف ازخریدماسک مشخص شود. ماسکها از نظرحفاظتی که ایجادمیکنند انواع مختلفی دارند. این…

ایمنی پیمانکاران

ایمنی پیمانکاران مطابق آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران در خصوص ایمنی پیمانکاران مطابق ماده 13 قانون کار مقاطعه دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار (پیمانکار) متعهد گردد که…