رزومه تخصصی HSE

رزومه تخصصی HSE
1,157

چطور رزومه تخصصی HSE  بسازیم؟

اولین و مهمترین فاکتور رسیدن به اهداف شغلی داشتن رزومه جذابی است که کارفرما را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله شما را در راستای تهیه رزومه تخصصی  HSE راهنمایی میکنیم.

در رزومه تخصصی HSE  از عکس استفاده کنید

متناسب با طرح کلی فایل رزومه تخصصی HSE  خود عکس رسمی و ترجیحا ۳ در ۴ خود را در رزومه بگنجانید. عکس شما می بایست در ابتدای رزومه و واضح باشد. نظر دوستان خود را درباره عکس خود جویا شوید. اگر از نظر سایرین عکس شما حالت کسل و یا خواب آلوده یا حالتی به جز شادابی و نشاط دارد عکس جدید تهیه کنید. اولین چیزی که در رزومه شما دیده میشود عکس شماست. از اینکه تاثیر اولیه خوبی بر کارفرما خواهد گذاشت اطمینان حاصل کنید.

مشخصات کامل و راه های ارتباطی

بعد از عکس دررزومه تخصصی HSE  اطلاعات کامل و مشخصات شخصی و نیز راه های دسترسی به شما قرار میگیرد. بهتر است وضعیت تاهل خود را در رزومه قید کنید. ایمیل خود را در این بخش ذکر کرده و روزانه صندوق ورودی خود را چک کنید. شماره موبایل رسمی خود را به عنوان شماره تماس شخصی و یک شماره ثابت در کنار آن در رزومه تخصصی HSE  خود مشخص نمایید. ( با توجه به پیشرفت شبکه های مجازی اگر فعالیت تخصصی در هر یک از شبکه های اجتماعی دارید میتوانید آیدی آن را در این بخش ذکر نمایید)

جدول مهارت ها

مهارت هایی که در رزومه تخصصی HSE کارآیی بیشتری دارد در ابتدا و سایر مهارتها و آموزش ها در انتها قرار میگیرد. در رزومه تخصصی HSE مهارتهای کاربردی به شرح ذیل میباشد:

تهیه و تدوین HSE plan

ارزیابی ریسک

نرم افزارهای تخصصی HSE

سیستم های مدیریتی

و…

رزومه ی شما معرف شماست.

نمودارها و اشکال رنگی

مهارتهای جانبی خود را مانند مهارت کامپیوتر و زبان در قالب نمودارهای رنگی بیان کنیدو این کار رزومه تخصصی HSE شما را جذابتر میکند. به طور کلی در هر بخش از رزومه تخصصی HSE   به سلیقه خود میتوانید از اشکال رسمی و جذاب استفاده کنید. نمودارها باعث میشوند در کسری از زمان اطلاعات زیادی به مخاطب منتقل شود.

نسخه انگلیسی از رزومه تخصصی HSE

رزومه تخصصی HSE خود را به زبان انگلیسی نیز ترجمه کنید و در پایان نسخه فارسی قرار دهید. اگر به دنبال حقوق و مزایای برتر هستید رزومه خود را به نحوی سامان دهی کنید که مخاطب پیش زمینه ذهنی توقعات شما را دریافت کند. این کار با نسخه انگلیسی رزومه شما تا حدودی محقق میشود.

علت ترک مشاغل قبلی

در رابطه با رزومه و سوابق فعالیت های کاری خودعلت ترک مشاغل قبل خود را ذکر نمایید. زیرا این سوال در ذهن مخاطب شکل میگیرد کهچرا شما در حال حاضر مشغول به آن کار نیستید و یا چرا به دنبال شغل جدیدی میگردید.اگر شما علت را ذکر نکنید مخاطب احساس میکند با او روراست نبوده اید و اگر مجبورنباشد با شما تماس نخواهد گرفت.

استفاده از نمونه های موجود در اینترنت

اگر برای اولین بار است که قصد تهیه رزومه تخصصی HSE دارید بهتر است در اینترنت نگاهی به نمونه های موجود بیاندازید.

تذکر مهم:

اگر از نسخه های موجود در سایت ها استفادهمیکنید دقت کنید که نام سایت را قبل از ارائه به کارفرما از طریق پرینت کاغذی حذفنمایید.

به روز نگه داشتن رزومه

بعد از اجرای هر برنامه جدید رزومه تان را بهروز رسانی کنید. قسمت های جدیدی به آن اضافه کنید. با توجه به پیشرفت های کاریخودتان باید سعی کنید رزومه تان را هر روز بیشتر از روز قبل قوی کنید. چرا که دربازار رقابتی جذب کار امروزه کسانی درآمد بیشتری کسب مینمایند که نیروهای کاریبرتری باشند.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.