رانندگی تدافعی چیست؟

رانندگی تدافعی
1,158

اصول رانندگی تدافعی

در این مقاله مطالبی را درباره چگونگی رانندگی تدافعی و اصول رانندگی تدافعی جهت افزایش اطلاعات شما کاربران گرامی تهیه و منتشر کرده ایم. با توجه به آمار و ارقام جهانی ایران جزو پنج کشور اول بیشترین مرگ و میرهای سوانح رانندگی است. در جهان امروز که کشور های پیشرفته در مقامهای ۶۰ به بالا قرار گرفته اند ایران بعد از عراق در رتبه ۵ قراردارد. با تفسیری دیگر از آمار و ارقام هر ۲۰ دقیقه در ایران یک نفر بر اثر حادثه ی تصادف جان خود را از دست می دهد.
رانندگی تدافعی به این معناست که تنها داشتن دانش رانندگی کافی نیست و بینش ایمنی رانندگی باعث کاهش حوادث و حتی به صفر رساندن حوادث می شود. در بین حوادث مختلف صنایع و … حوادث رانندگی یکی از دسته حوادثی است که کاملا قابل کنترل است.

رانندگی تدافعی چیست؟

در رانندگی تدافعی به دنبال سه پایه اساسی نگرشی هستیم.
اولین اصل این است که: من نمی خواهم یک حادثه رانندگی داشته باشم.
این اصل از جایگزینی خطرات با ریسک پایینتر استفاده می نماید. در این اصل راننده به دنبال افزایش ایمنی بوده و ایمنی را مهمترین دغدغه اش قلمداد می کند.
اصل دوم: من نمی خواهم باعث بروز یک حادثه رانندگی شوم.
نگرش دوم به دنبال نفی قرار دادن دیگران در معرض خطر است. افزایش دامنه پیامدهای تصادف تا خانواده ها و سایرین نیز ادامه دارد و نه تنها باعث درد و رنج ابتدایی در افراد دخیل می شود بلکه پیامدهای متوالی دیگری را نیز در برمی گیرد.

اصل سوم: من نمی خواهم قربانی یک حادثه رانندگی باشم.
ایجاد تعامل با سایر استفاده کنندگان از راه در اصل سوم دیده شده است. وقتی که راننده می بایست هوشیاری کامل خود را حفظ نموده و در برابر هر خطر واکنش مناسب آن خطر را بروز دهد.
لازم به ذکر است که در سازمانها و شرکت های متعهد به اصول طرح HSE رانندگی تدافعی به رانندگان توسط متخصصین HSE آموزش داده می شود.

اصول رانندگی تدافعی چیست؟

رانندگی تدافعی یا drive smarrt دارای ۵ اصل کلی است که ابتدای هر کدام از این اصل ها کلمه smarrt را تشکیل می دهد.
رانندگی تدافعی به دنبال به صفر رساندن حوادث تصادفات است به شرطی که فرد خود را متعهد به این ۵ اصل بداند و از آنها پیروی کند.

تکنیک اول رانندگی تدافعی

اصل اول رانندگی تدافعی search to the horizon نام دارد. مفهوم این عبارت حفظ میدان دید افقی تا حد استاندارد است. با توجه به اینکه در رانندگی با حرکت مداوم سروکار داریم در نتیجه استفاده از مقیاسهای ایستا مناسب نیست و باید از مقیاسهای پویا استفاده نمود. مثلا به جای استفاده از متر از ثانیه استفاده می شود. در این اصل به افق دید راننده متمرکز می شویم.
زاویه دید جلوی راننده به سه قسمت ناحیه سبز و زرد و قرمز تقسیم می شود. هرناحیه میدان دید مشخصی را ارائه می دهد. ناحیه قرمز تا ۵ ثانیه بعد و ناحیه زرد تا ۳۰ثانیه بعد را به راننده نشان می دهد و بیش از ۳۰ثانیه را ناحیه سبز می نامیم.
بدیهی است که رانندگی با دید در ناحیه قرمز احتمال تصادف را چندین برابر می کند.

تکنیک دوم رانندگی تدافعی

تکنیک دوم رانندگی تدافعی maintain space and visibility به مفهوم تامین میدان دید اطراف خودرو و حفظ فواصل خودرو در تمام جوانب است. حفظ زاویه دید مناسب ۳۶۰ درجه در خودرو از دید راننده الزامی است. تنها روبروی مسیر کفایت نمی کند. با توجه به نقاط کور وسیله نقلیه لازم است راننده از میدان دید خود در اطراف وسیله نقلیه اطمینان حاصل نماید.
اصول محاسبه خط ترمز و فاصله ایست خودرو و نیز میدان دید در شب با توجه به محدود شدن زاویه روشنایی چراغهای خودرو از نکات مهم این اصل به شمار می رود.

تکنیک سوم رانندگی تدافعی

تکنیک سوم رانندگی تدافعی always move your eyes به معنی حفظ کامل هوشیاری حین رانندگی است. راننده در هنگام رانندگی نباید دچار خیرگی شود و هر ۲ ثانیه یکبار باید پلک بزند. چرخش نگاه راننده در زون های سبز زرد و قرمز و تجهیزات خودرو و آینه ها باید به طور مداوم حفظ شود.
با توجه به اینکه خستگی در راننده منجر به کاهش هوشیاری می شود این چرخه تا جایی که ممکن است توجه راننده را به موانع و خطرات جلب می نماید.

تکنیک چهارم رانندگی تدافعی

تکنیک چهارم رانندگی تدافعی recognize and respond است. تشخیص شرایط ناایمن و توانایی عکس العمل در رانندگی نکته حائز اهمیتی است. رانندگی در شرایط مختلف جاده و آب و هوا نیازمند تدابیر ویژه ای است چرا که واکنش راننده و واکنش خودرو به شرایط می تواند بسیار متفاوت از حالت عادی باشد.

تکنیک پنجم رانندگی تدافعی

تکنیک پنجم رانندگی تدافعی یا take control be seen برقراری ارتباط با دیگران حین رانندگی است. ارتباط به معنای تبادل پیام بین راننده و سایر رانندگان و عابرین می باشد. این ارتباط از طریق وسایل هشدار دهنده خودرو مانند بوق و چراغ بالا و یا حرکات دست و سر راننده و اطمینان از واکنش طرف مقابل به ثمر می رسد.
جانمایی راننده و سر نشینان در خودرو باعث افزایش بره وری سیستم ایمنی خودرو می شود و در شرایط بروز حادثه باعث کاهش پیامدها به حداقل ممکن می گردد.
با آگاهی از اصول رانندگی تدافعی نه تنها راننده بلکه سرنشینان دیگر نیز در امان بوده و حتی در صورت بروز حادثه می توانند شانس بیشتری برای زندگی داشته باشند.

علاوه بر موارد بالا حفاظت از سر همیشه از مهمترین موارد ایمنی رانندگی است که در موتور سواران با استفاده از کلاه ایمنی و در رانندگان وسایل نقلیه دیگر با تنظیم صندلی امکان پذیر است.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.