ایمنی ساختمان hse

1,371

ایمنی ساختمان در امریکا

در کشور امریکا بیشتر ساختمانهای بلند مرتبه از مواد و مصالح ضد حریق ساخته شده اند ولی با این وجود برای مقابله با حریق در ساختمانها تدابیر پیشگیرانه نیز اندیشیده شده است.

در این کشور طبق قانون ایمنی ساختمان زندگی کد ۱۰۱ قسمت ۴٫۷٫۲ و ۳۹٫۷٫۱ تمام ساختمانهای تجاری با حدود ۵۰۰ پرسنل باید مانور برای مواقع اضطراری طراحی و اجرا کنند.

حتی پرسش و پاسخهایی در زمینه ی اینکه در هنگام حریق در ساختمانهای بلند مرتبه افراد باید چه کاری انجام دهند و چه کاری  انجام ندهند به طور مثال توصیه شده شکستن پنجره ابدا واکنش مناسبی نیست و به جای این عمل بهتر است شکافها را سد کرده در را بسته و مانع از ورود دود شد و با تماس تلفنی موقعیت دقیق خود را به آتش نشانی اطلاع داد.

این موضوع اشاره به توجه جزیی مسئولین به ایمنی ساختمان های بلند مرتبه دارد و حاکی از آن است که در زمینه ایمنی ساختمان های بلند مرتبه تمام موضوعات حتی سوالات مهم پوشش داده شده است.

ایمنی ساختمان در شیکاگو

دانشگاه شیکاگو  برنامه ی اضطراری آتش طراحی کرده که در مواقع اضطراری تمام افراد ملزم به پیروی از آن هستند.

طی یک لیست تمام ساختمانهای بالای ۸۰فوت که بلند مرتبه محسوب میشوند مشخص شده و برای این ساختمانها در مواجهه با شرایط اضطراری یک سری برنامه ها تدوین شده است.

ساختمانهای بلندمرتبه دانشگاههای شیکاگو ملزم به داشتن یک تیم اضطراری هستند که شامل افراد زیر میباشد که هریک مسئولیت های مشخصی به عهده دارند.

رئیس ایمنی حریق، نماینده ی رئیس ایمنی آتش و ناظرارشد تخلیه ی ساختمان.

در این برنامه از جمله وظایف رئیس ایمنی حریق اجرای ماهانه بازرسی ایمنی ساختمان و هماهنگی با بخش ایمنی بهداشت و محیط زیست برای طراحی مانورهای تخلیه است.

اموری مانند آموزش سالانه ی ایمنی حریق و تخلیه ساختمان و یا همکاری با ایمنی بهداشت و محیط زیست در زمینه ی مانورهای تخلیه اضطراری برعهده ی نماینده رئیس بوده و همانطور که انتظار میرود یکی از مهم ترین وظایف ناظر نیز کمک به افراد هنگام تخلیه ساختمان است.

تیم تخلیه اضطراری

تیم تخلیه ی اضطراری نیز باید در هر طبقه وجو داشته باشد که این تیم نیز وظایفی کاملا مشخص و تدوین شده دارند.یکی دیگر از اقدامات این دانشگاهها اجرای مانور حریق در هر نیمسال است.فعالیتهای شامل توزیع اطلاعات نیز از زیر مجموعه های اقدامات ایمنی است که صورت میگیرد.

تمام ساختمانهای بلند مرتبه ی مشخص شده یک برنامه ی اضطراری برای حریق به صورت کتبی و مشخص دارند که توسط بخش ایمنی بهداشت و محیط زیست و با همکاری مدیر هر ساختمان تدوین شده است.یک کپی از این برنامه در دسترس همه قرار دارد و در صورت هر اعمال تغییری در آن اطلاع رسانی میشود.

حداقل های برنامه ها مشخص شده و نشان می دهد هر برنامه به طور مثال برنامه خروج و تخلیه اضطراری باید دارای چه ویژگی ها و حتی چه افراد و یا تیمی باشدحداقل ویژگیهای برنامه ی تخلیه اضطراری در این میان موارد زیر محسوب میشود:

-نقشه ی تخلیه ی اضطراری

-یک دستورالعمل واضح و دقیق که درباره ی کارهایی است که باید افراد هنگام تخلیه انجام دهند.

-ارسال اطلاعات برای افراد تیم اضطراری

ایمنی ساختمان در میناپولیس

در شهر میناپولیس حدود ۱۵۰ ساختمان بلند مرتبه وجود دارد که بیشترشان در مرحله ی برنامه ریزی هستند.

این شهر یک کتابچه در زمینه ی ایمنی ساختمانهای بلند مرتبه نه تنها در برابر آتش بلکه به ایمنی در مواقع بمب گذاری، طوفان، اغتشاش و در رابطه با بالابرها نیز پرداخته است.

در ابتدای این کتابچه به تعریف ساختمان بلند مرتبه پرداخته شده و ساختمانهایی را که ۷۵ فوت بالاتر از کمترین سطح تجهیزات آتش نشانی هستند را بلند مرتبه می نامد.

این کتابچه دارای چند فصل بوده و در زمینه ی ایمنی به شرح اهدافی شامل برنامه ریزی ایمنی در برابر آتش،برنامه ی تخلیه اضطراری، تشکیل گروه کنترل ایمنی و برنامه ی جلوگیری از آتش پرداخته و در پایان چک لیست ها ی مربوط به مواقع فوق الذکر و همچنین به ایمنی در موقعی به جز آتش پرداخته است.

مسئول بروز رسانی برنامه ی عملیات اضطراری مالک ساختمان دانسته شده و باید در این خصوص اقدام کند.

برنامه اضطراری

تعریف برنامه عملیات اضطراری ایجاد یک برنامه ای که توصیف کننده ی فرآیندی باشد که در موقع اضطراری باید از آن پیروی کرد ذکر شده که باید دارای حداقلهای زیر باشد:

-انتخاب یک هشدار دهنده

-فرآیند تخلیه اضطراری

-فرآیند اجرای مانور شرایط اضطراری

طبق این کتابچه که توسط اداره ی آتش نشانی این شهر وضع شده این برنامه باید در دسترس تمام ساکنین قرار بگیرد و با تغییر شرایط ساکنین و یا چیدمان عملیات اضطراری بروز شود و بروز شده ی آن هم در دسترس عموم قرار بگیرد.

شماره ی آتش نشانی و پلیس و اورژانس که ۹۱۱ است یادآوری و ذکر شده که در مواقع اضطراری یا با تلفن و یا توسط اوپراتور بورد کلید ساختمان حتما آتش نشانی را متوجه موقعیت کنند و اطلاعات آدرس ساختمان و طبقه و ناحیه و نوع آتش به اداره آتش نشانی اطلاع داده شود.

در این کتابچه به ریز جزییات و اقداماتی که باید صورت بگیرد اشاره شده به طور مثال خواسته شده اگر عضوی از تیم کنترل ایمنی در طبقه ی آتش قرار بگیرد و خاموش کردن آتش را بنا به تشخیص موقعیت خطرناک بداند باید از محل خارج شده و تمام درهای پشت سرخود را ببندد.

برنامه ی تخلیه اضطراری این شهر شامل ۶ مرحله است.

مرحله ی اول(بدون تخلیه)

در این مرحله افراد محل را ترک کرده درب ها را بسته با آتش نشانی تماس گرفته و یک طبقه پایینتر میروند و نزدیکترین هشداردهنده را فعال میکنند.

مرحله ی دوم(تخلیه محلی)

این تخلیه یک حرکت افقی است به این معنی که به محلی ایمن در همان طبقه جا به جا شدن این برای اکثر مواقعی که آتش ناشی از یک اتفاق کوچک است مثل آتش گرفتن یک سبد یا سطل زباله.

مرحله سوم(تخلیه ی محدود)

تخلیه ی عمودی برای ساکنین ۳ طبقه.طبقه ی آتش طبقه ی بالا و زیر آن.

مرحله چهارم(تخلیه فوری)

آتش نشانی تشخیص میدهد آیا طبقات بیشتری نیاز به تخلیه شدن دارند یا نه.

مرحله پنجم(تخلیه کلی)

در این مرحله کل ساختمان تخلیه شده که با نظر آتش نشانی صورت میگیرد.

مرحله ی ششم(تخلیه اضطراری)

در این مرحله توصیه شده افرادی که به دلیل وجود دود در پلکان از ساختمان خارج نشدند درب محل را بسته و شکافهای آن را پر کنند   اگر پنجره رو به بیرون وجود دارد آن را باز کرده و تا رسیدن کمک صبور باشند.

 

پاسخ دادن

Your email address will not be published.