ایمنی آسانسور و پله برقی

ایمنی آسانسور و پله برقی
1,415

آنچه باید درباره ایمنی آسانسور و پله برقی بدانیم

با توجه به گسترش ساختمان های بلند در شهر ها استفاده از آسانسور و پله برقی رونق زیادی پیدا کرده است ولی به دلیل سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی بسیاری از افراد از یادگیری و رسیدن به ایمنی و نحوه صحیح استفاده از تکنولوژی جا مانده اند. سرعت بالای پیشرفت در قرن اخیر باید به همراه آموزش اصول ایمنی باشد. در غیر این صورت تکنولوژی نه تنها به بشر کمکی نمیکند بلکه باعث هدر رفت زمان و منابع میگردد.

در راستای مرتفع نمودن این نیاز آموزشی در این مقاله به موارد مهم و اولیه ایمنی آسانسور و پله برقی اشاره میکنیم. دانستن نکات پیش رو نه تنها برای متخصصین HSE بلکه برای تک تک افراد مفید و دانستن آن  ضروری خواهد بود.

مشخصات ظاهری کابین آسانسور:

برای رعایت موازین آسانسور و پله برقی طبق ماده ۸۲ از آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها داخل کابین آسانسور باید مواردی از قبیل نام شرکت سازنده.ظرفیت حمل و نقل یا بار یا هر دو. نوع کاربری. سال ساخت. آدرس و شماره تلفن سازنده. شماره استاندارد آسانسور درج شود.

  • وجود سیستم تهویه و روشنایی مناسب و طبق استاندارد ضروری است.
  • سطح کف اتاقک بدون زوائد خطرناک باشد.
  • سقف کابین باید مجهز به دریچه خروجی به ابعاد ۵۰ در ۳۵ سانتیمتر با بازشوی رو به خارج باشد.
  • طبق ماده ۱۰۳ کابین باید در تراز طبقات به طوری که ارتفاع آن هم ارتفاع کف طبقات باشد توقف کند به نحوی که فرد در هنگام ورود و خروج در یک تراز باقی بماند.

ویژگی های چاه آسانسور:

مطابق با ماده ۸۹ آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها در مواردی که چند گروه آسانسور وجود دارد تخلیه هوای هر گروه مستقل از گروه دیگر باشد و بین آنها ارتباط تخلیه هوا وجود نداشته باشد. ضمن اینکه سیستم تخلیه هوا باید به صورت دستی عمل کند.

  • طراحی و نصب تجهیزات و قطعات آسانسور باید به نحوی باشد که در صورت سقوط وارد چاه آسانسور نشود.
  • در محیط های حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار باید از چاه آسانسور در برابر این خطرات محافظت به عمل آید.
  • درب ها و نیز دریچه های اضطراری باید به سمت بیرون چاه آسانسور باز شده و دارای قفل ایمنی باشد.

درب های آسانسور:

یکی از مهمترین موارد ایمنی آسانسور و پله برقی ایمن بودن در مواردی است که به طور معمول بیشتر پیش می آید.در مورد آسانسور ایمنی دربهای آن یکی از مهمترین بخش هایی است که افراد بیشتر در معرض آن قرار میگیرند.

  • طبق ماده ۱۰۶ دربهای آسانسور باید مجهز به حسگر مناسب باشد تا هنگامی که مانعی در چهارچوب قرار دارد مانع بسته شدن درب شود.
  • درب آسانسور باید قبل از حرکت کاملا بسته شده و هنگام توقف کامل آسانسور باز شود به بیان دیگر در هنگام شروع حرکت آسانسور تا پایان حرکت در به طور کامل بسته باشد.
  • درهای کابین و طبقات باید به صورت هماهنگ باز و بسته شوند.

ایمنی پله های برقی:

برای رعایت موازین آسانسور و پله برقی طبق ماده ۱۳۲از آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها در ابتدای پله برقی باید مواردی از قبیل نام شرکت سازنده.ظرفیت حمل و نقل یا بار یا هر دو. نوع کاربری. سال ساخت. آدرس و شماره تلفن سازنده. شماره استاندارد درج شود.

اطراف منطقه باز بالای پله برقی حفاظ گذاری و مشخص گردد. متصدی قبل از راه اندازی باید از عملکرد ایمن پله برقی اطمینان حاصل کند. سطح پله برقی باید به گونه ای باشد که از لیز خوردن افراد جلوگیری کند.

در صورت توقف پله برقی برای استارت مجدد نباید کسی روی پله برقی باشد زیرا به علت شوک استارت تعادل وی برهم خواهد خورد.

طبق ماده ۱۳۷ مرتبط با ایمنی آسانسور و پله برقی در هنگام نصب راه اندازی و تعمیرات و بازرسی از این تجهیزات محدوده اطراف باید محصور و محفوظ شود.

برای مطالعه بیشتر ایمنی آسانسور و پله برقی در پایان لازم است بدانید طبق ماده ۸۱ آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها نصب، راه اندازی، بهره برداری و هر تغییرات اساسی در آسانسور و پله برقی باید با رعایت استاندارد ملی و مقررات ملی ساختمان ( مبحث ۱۵) انجام گیرد.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.