اچ اس ای پلن

اچ اس ای پلن
1,352

اچ اس ای پلن

پیمانکاران بسیاری با واژه اچ اس ای پلن برخورد داشته اند. اگر از آن دسته پیمانکاران هستید که هنوز اچ اس ای پلن خود را تهیه نکرده اید این مقاله به شما کمک می کند تا بدانید دقیقا چه کار باید انجام دهید. کارفرمایانی که پروژه ها را به پیمانکاران می سپارند به دنبال اطمینان از ایمن انجام شدن کار هستند. در این راستا سوای از قیمت پیشنهادی شما به کیفیت انجام کار و ایمنی آن اهمیت می دهند. ایمنی کار شما توسط سندی به نام اچ اس ای پلن تشریح می شود. اچ اس ای پلن شما تعهدات کاری ایمنی بهداشتی و زیست محیطی شماست.

اچ اس ای پلن چیست؟

یک طرح اچ اس ای یا همان HSE plan یک دفترچه کامل از برنامه اچ اس ای شماست. به بیان ساده شما در این برنامه نشان می دهید که خطرات محیط کار را شناسایی و مدیریت میکنید. تمامی شرکتها می بایست یک طرح اچ اس ای داشته باشند و سالانه آن را به روزرسانی کنند.

چطور اچ اس ای پلن تهیه کنیم؟

برای تهیه hse plan میتوانید خودتان اقدام کرده و یا کار را به مشاور بسپارید. از نظر اقتصادی میبایست توجیهات موجود را بسنجید.

آنچه برای تهیه یک اچ اس ای پلن لازم دارید

در لینک زیر لیستی از مهمترین اطلاعات اساسی برای شروع پروژه تدوین اچ اس ای پلن آورده شده است.

توضیحات کامل اطلاعات لازم تهیه HSE plan

اهداف تدوین HSE plan:

هدف از تدوین این مستند ابتدا شرح برنامه ها و مکانیسم های کاری در رابطه با مسائل HSE در جهت کاهش سطح ریسک و مدیریت شرایط اضطراری می باشد. هدف تدوین HSE plan تهیه و تدوین تمامی دستورالعملهای موجود کارفرما و ادغام آن با شرایط موجود در پروژه می باشد. به گونه ای که ضمن رعایت تمامی نقطه نظرات کارفرما به درستی و کامل، شرایط پروژه نیز مد نظر قرار گیرد.

دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد HSE plan تمام محل های کاری شرکت اعم از انبار و یا محل انجام کار ، افراد شامل کارمندان و کارگران استخدام شده توسط شرکت و یا پیمانکاران جز و ذینفعان می باشد.

دامنه HSE plan شامل فعالیت های پروژه از زمان ابتدای شروع کار تا پایان کار و اعلام خاتمه میباشد. شرکت در قبال محیط زیست تمامی تعهدات موجود در HSE plan را نیز به کار خواهد بست و در چهارچوب این مستند عمل می نماید.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.