استقرار ISO

720

گواهینامه ISO استقرار ISO

گواهینامه ISO که این روزها بحث داغ شرکتهای مختلف است به همراه استقرار ایزو ارزشمند واقع میشود. تنها دریافت گواهینامه ISO بدون استقرار ISO نه تنها سودی نداشته بلکه ممکن است منجر به هزینه های بیشتری شود.

گواهینامه ISO بعد از ممیزی از شرکت شما صادر میشود. در صورت دریافت گواهینامه بدون ممیزی و استقرار ایزو گواهینامه شما فاقد ارزش حقیقی است.
گواهینامه ISO با برندهای متفاوتی در بازار موجودند ولی دقت کنید که در حداقل زمان و هزینه ممکن از خدمات استقرار ISO بهره مند شوید.
معمولا شرکت ها در دقیقه نود به یاد داشتن گواهینامه ISO می افتند! و این باعث میشود از استقرار ISO صرف نظر کنند. به یاد داشته باشید هزینه گواهینامه ISO بدون استقرار ISO برای شرکت شما سرمایه گذاری محسوب نمیشود!

استقرارISO یعنی چه؟

پیاده سازی یا استقرار به معنی اجرای الزامات استاندارد ایزواست. هر استاندارد دارای بندها یا قوانینی است که شرکت دارای گواهینامه ملزم به رعایت انها است.

مدت زمان استقرار ISO و دریافت گواهینامه ISO

مدت زمان استقرار به پیچیدگی فرایندهای شرکت و تعداد پرسنل آن وابسته است. برای اغلب شرکت ها در ۷ روز به صورت فورس ماژور قابل استقرار است. البته این روند معمولا برای مواقع بسیار خاص اجرا میشود در غیر این صورت روند مشاوره چندین ماه به طول می انجامد.
مدت دریافت گواهینامه نهایتا ۱۵ روز میباشد.

چگونگی روند استقرار ISO و گواهینامه ISO

روند استقرار توسط مشاور یا مقام آگاه که دوره های آموزشی را طی کرده است صورت میپذیرد. تمامی فعالیتها و فرایندهای کاری بررسی میشود. دستورالعمل و روشهای اجرایی شکل میگیرد. فرم های مربوطه تدارک دیده میشود. همچنین آموزش لازم به افراد ارائه میشود.

سوالات متداول در زمینه گواهینامه ISO و استقرار ISO :

شرکت های مشاور و صدور گواهینامه ایزو پاسخگوی سوالات شما در این راستا به صروت رایگان میباشند. با این حال تعدادی از سوالات مشترک در این مقاله پاسخ داده میشود.

گواهینامه ایزو برای چه مخاطبینی صاور میشود؟
گواهینامه آموزشی دوره ایزو برای افراد و گواهینامه استاندارد برای شرکت ها صادر میشود.

گواهینامه ایزو چطور به اقتصاد سازمانها بهبود میبخشد؟
با مدیریت فرایندهای مجموعه به بهبود فرایند و خروجی می انجامد.

گواهینامه ایزو با چه عناوینی وجود دارد؟
برای دسترسی به عناوین ایزو به مطالب قبل سایت مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط با این عنوان:
سیستم مدیریت hse

مزایای استقرار HSE در سازمان

ایزو چیست

اخذ گواهینامه ایزو

هزینه ایزو

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

HSE MS

پاسخ دادن

Your email address will not be published.