آموزش جزوه دوره نبوشNebosh قسمت اول

نبوش قسمت 1
1,948

آموختن از رویدادها

اطلاعات کلیدی:

 • بررسی و تحلیل رویدادها امر مهمی است. تحلیل علل ریشه ای و توصیه های بهبود برای جلوگیری از تکرار رویداد مشابه در آینده باید مورد توجه قرار گیرد.
 • از رویدادهای بزرگ به خصوص از نظر مدیریتی و نقص تکنیکی و فرهنگی، میتوان درس گرفت.
 • رویدادها به شکل های مختلفی مانند: شبه حوادث، حوادث، رویدادهای مخاطره انگیز و بیماری اتفاق می افتند.

بررسی و تحلیل رویدادها

وقتی که یک رویداد در محل کار اتفاق می افتد باید ثبت و بررسی شود. دلیل اصلی این امر این است که اتفاقی که یک بار افتاده احتمالا دوباره خواهد افتاد. و وقتی رویداد تکرار شود، نتیجه به همان اندازه وخیم و یا بدتر از بار اول خواهد بود. ما دقیقا باید بدانیم چرا رویداد ناخواسته ای اتفاق افتاده است تا بتوانیم اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از رویداد مجدد آن انجام دهیم.

شبه حوادث نشان دهنده پتانسیل پیامدهاست که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. اغلب تنها چیزی که شبه حادثه را از حادثه جدا میکند شانس است. بنابر این هر شبه حادثه به صورت رایگان به ما هشدار میدهد.

از همه شبه حادثه ها باید برای شناسایی پتانسیل ضرر جدی استفاد کرد. وقتی این پتانسیل ها وجود دارد باید یک بررسی انجام شود تا از وقوع ضرر و زیان احتمالی جلوگیری گردد. این به این معنا نیست که تمام شبه حوادث با جزییات زیاد به دقت بالا بررسی شوند چون این گونه به اتلاف وقت  و انرژی منجر میشود. باید پتانسیل شبه حوادث از نظر میزان آسیب رسانی بررسی شود و تصمیم گیری شود که آیا نیاز به بررسی جزیی تر می باشد یا خیر. این موضوع الگوی روش های اجرایی بررسی حوادث در سازمانهاست.

هدف از بررسی شبه حوادث و رویدادهای ناخواسته این است که چرا روش های اجرایی و خط مشی شرکت کفایت کافی را نداشته است که چنین وقایعی اتفاق نیفتد. بررسی متداوم شبه حوادث بخش مهمی از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است.به این دلیل که مدیریت باید تصمیم بگیرد و منابع لازم را اختصاص دهد، بسیار مهم است که در تمام مراحل بررسی شبه حوادث به صورت فعال دخالت داشته باشند، و از اجرای کامل توصیه ها اطمینان حاصل کنند.

علت انجام تحقیق و بررسی رویدادها:

 • شناسایی علل ریشه ای و فوری رویدادها- رویدادها معمولا به دلیل اعمال ناایمن یا شرایط ناایمن در محل کار اتفاق می افتند اما اغلب این دلایل نشات گرفته از علل ریشه ای و زیرساختی هستند.
 • شناسایی اقدامات اصلاحی که از وقوع مجدد جلوگیری کند- دلیل اصلی تحقیق رویداد
 • ثبت حقایق رویدادها-افراد حافظه بدون نقص ندارند و مستندات ثبت شده تحقیق، در آینده مدارک موثقی هستند.
 • دلایل حقوقی-تحقیق رویداد میتواند از نظر مسئولیت حقوقی برای کارفرما موجه واقع شود.
 • ادعای مدیریت-اگر ادعای غرامت کارفرما صورت گیرد، شرکت بیمه به دنبال شواهد بررسی رویدادها برای حمایت و تبرئه ی مسئولیت خواهد بود.
 • روحیه کارگران-عدم بررسی شبه حوادث و رویدادها این دیدگاه را به کارگران میدهد که ایمنی کارگر برای کارفرما ارزشمند تلقی نمیشود .
 • اهداف تنبیهی- با وجود اینکه تنبیه افراد بابت رویدادهای ناخواسته تاثیر منفی بر فرهنگ ایمنی دارد گاهی سازمان نیاز به بازخواست فرد به خاطر عملکرد خارج از استاندارد وی دارد.
 • جمع آوری اطلاعات-آمار وقایع ناخواسته می توانند برای شناسایی الگوها واهداف استفاده شوند که وابسته به موجود بودن اطلاعات کیفیت بالا میباشد.

انواع رویدادها:

شبه حادثه: رویداد برنامه ریزی نشده که پتانسیل منجر شدن به بیماری یا جراحت  یا مرگ و زیان را دارد. ( وقتی کارگر از نزدیکی محل پاشش مواد شییایی رد میشود.)

حادثه: رویداد ناخواسته و برنامه ریزی نشده که منجبر به ضرر و زیان و آسیب میگردد.

 • حوادثه جانی: رویدادی ناخواسته و برنامه ریزی نشده که منجر به نوعی جراحت یا آسیب میگردد. ( مانند بریدن دست)
 • حادث مالی: رویدادی ناخواسته و برنامه ریزی نشده که منجر به خسارت تجهیزات یا از دست رفتن مواد  و غیره میشود.( مانند برخورد وسایل نقلیه با دیوار)

رویداد خطرناک: رویداد ویژه که گزارش آن به مرجع مربوطه قانونی ارسال میگردد.(مانند یک رهایش عظیم گاز)

بیماری: یک بیماری یا موقعیت درمانی که مستقیما از کار ناشی میشود. (مانند درماتیت به دلیل مواجهه با روغنها و گازها)

تحقیق و بررسی می بایست برای تمام موارد فوق انجام پذیرد نه تنها مواردی که منجر به مرگ یا آسیب بزرگ میگردد.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.