آموزش اصول ایمنی حریق

آموزش اصول ایمنی حریق
1,225

طرح آموزش اصول ایمنی حریق مدارس

مقدمه

اصول ایمنی حریق یکی از ضروری ترین آموزشهای ایمنی است. از دیرباز مدارس، اولین مرجع آموزش علم محسوب میشوند و وظیفه ی خطیر آموزش و پرورش آینده سازان این مرز و بوم را عهده دار می باشند. حفاظت از خود و جامعه نیز بدون علم به خطرات و چگونگی مقابله با آنها امکان پذیر نیست.
اصول ایمنی حریق به عنوان یکی از علوم قابل تدریس می باشد. امروزه شاهد انواع مختلفی از حوادث ناگوار در طیف عظیمی از اماکن می باشیم که متاسفانه عدم آگاهی افراد غالبا منجر به پیامدهای ناگوار جانی و مالی می شود. یکی از پر تکرار ترین و محتمل ترین خطرات، خطر وقوع حریق می باشد که با نگاهی گذرا به حوادث اخیر میتوان اذعان داشت که هیچ محلی از احتمال وقوع حریق در امان نیست.

فقدان دانش حریق در جامعه از علل ریشه ای حوادث حریق به شمار می روند، بنابر این یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خطرات و پیامد های حریق و انفجار، آموزش صحیح به تمامی اقشار جامعه و ایجاد دید ایمنی در افراد می باشد. همه روزه شاهد وقوع شبه حوادثی می باشیم که به دلیل فرهنگ سازی نشدن ایمنی در بافت عمومی رو به گسترش گذارده اند.
آموزش افراد از یک سو و نیاز به فرهنگ سازی اصول ایمنی حریق و ایجاد نگرش ایمن از سوی دیگر نشانگر ضرورت آغاز آموزش ها در مدارس کشور می باشد.
لذا برگزاری کارگاههای آموزشی اصول ایمنی حریق کوتاه مدت ( یک ساعته ) با اهداف و سرفصل های ذیل در مدارس به مدیران لایق این آموزشگاه ها پیشنهاد میگردد.

اهداف

• حفظ و اعتلای ایمنی جامعه با افزایش سطح سواد و آگاهی
• فرهنگ سازی و فراهم آوردن بستر ایمن سازی جامعه
• آموزش نیروهای جوان و ایجاد نگرش ایمنی در مشاغل آینده ی جوانان
• ارتقای سطح آموزشی مدارس
• بهبود رویکرد آموزش عمگرایانه
• کاهش ریسک و پیامدهای ناشی از حوادث حریق و انفجار در سطح جامعه

سرفصل های کارگاه اصول ایمنی حریق

• تعاریف اولیه و کلیات شامل:
تعریف حریق، نقطه شعله زنی، درجه آتشگیری،اشتعال ناگهانی،برگشت شعله، حدود اشتعال و انفجار،بار حریق،انفجار،انواع انفجار و…
• تئوری های حریق شامل:
مثلث حریق، هرم حریق، چرخه بقای حریق
• علل و شرایط بروز حریق
• عوامل موثر بر گسترش و شدت حریق
• تقسیم بندی مکانها از نظر خطر حریق
• روشهای اطفا حریق
• انواع حریق
جهت بررسی موضوعات تخصصی HSE به لینک های زیر مراجعه نمایید:
قوانین و مقررات و آیین نامه های HSE

ایمنی ساختمان

حوادث HSE در ساختمان 

 

پاسخ دادن

Your email address will not be published.