برنامه ی ایمنی، بهداشت و زیست محیطی HSE Plan

HSE plan، طرح HSE یا برنامه ایمنی، بهداشت، زیست محیطی برنامه ای است که برای هر سازمان بر اساس خط مشی و الزامات کارفرما به دلیل جلوگیری از مشکلات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و همچنین پاسخ به شرایط اضطراری و ریسک های جدید موضوع پیمان تهیه می­ شود. سازمان شما جهت دستیابی به اهداف و خط مشی HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) خود نیاز به تدوین یک برنامه ی مدیریتی مخصوص به خود دارد.

امروزه در کشور ما پیمانکاران بخش های مختلف، قبل از عقد قرار داد موظف به تهیه و تدوین HSE plan و ارائه ی آن به کارفرما می­ باشند. در واقع کارفرما می بایست از کفایت برنامه ی ایمنی، بهداشت و زیست محیطی سازمان شما اطمینان به عمل آورد.

اجزای Hse plan

اجزای HSE Plan هر کدام معرف بخشی از سیستم مدیریت HSE در سازمان می باشد. HSE Plan در واقع خلاصه ای از برنامه های موجود در سازمان در برابر مخاطرات پروژه می باشد. در یک برنامه HSE یا HSE Plan بخش های مختلفی وجود دارند که بر اساس چرخه ی PDCA طرح ریزی می شود و مورد اجرا قرار می گیرد. اجزای HSE Plan را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود که بخش تئوری و بخش عملیاتی می باشند. هر کدام از این دو بخش با توجه به نوع فعالیت شرکت و نوع پروژه به صورت متفاوتی تدوین می شود. همچنین می توان دسته بندی دیگری بر اساس موضوع برای تشریح اجزای HSE Plan در نظر گرفت.

آموزش HSE

hse

آموزش در بخش های مختلف ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا همان HSE گستره وسیعی دارد و در صورت نیاز با هر علم و مهارتی می تواند ادغام شده و مخصوص همان رشته ارائه شود. به عبارت دیگر آموزش HSE انعطاف پذیر بوده و چهارچوب مشخصی را اشغال نمی کند. همچنین آموزش HSE نیز مانند هر فرایند دیگر به زمان مشخصی نیاز دارد و ارزش زمان صرف شده باید با آموزش دریافت شده همخوانی داشته باشد.

سیستم مدیریتی HSE MS - HSE

سیستم مدیریتی HSE یا HSE MS در سازمان ها از پرطرفدارترین مدلها می باشد که مخفف سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد. این سیستم مدیریتی HSE به دلیل تمرکز مشخص بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در این حوزه دارای اهمیت خاصی است زیرا در سیستم های دیگر مدیریت تمرکز و دقت بر هر سه موضوع تا این حد مشخص نیست. سیستم مدیریتی HSE برای نظارت بر عملکرد سازمان در راستای ایمنی، بهداشت و محیط زیست طراحی شده اند و بر مبنای مدل PDCA می باشد.

hse ms

پیاده سازی سیستم ۵S

5s

سیستم ۵S سیستمی است که در جهت نظم دهی و استاندارد کردن فرآیند های سازمان به اجرا در می آید. اصول ۵S در صورت پیاده سازی به طور دقیق می توانند باعث پیشرفت سازمان شده و باعث افزایش کارایی و بهره وری آن شود. آموزش سیستم ۵S به کارکنان و ترغیب آنها به شرکت در این آموزشها می تواند باعث افزایش تاثیر گذاری آن در سازمان شود زیرا جلب مشارکت کارکنان در موفقیت پیاده سازی ۵S در سازمان تاثیر به سزایی دارد.

الزامات HSE Plan

الزامات HSE Plan شامل بخش هایی مختلف و تخصصی از یک برنامه ی HSE می باشد که توسط تدوینگران در HSE Plan گنجانده می شود. الزامات HSE Plan شامل “الزامات قانونی و استانداردهای HSE plan”، “مدیریت ریسک های HSE”، “آموزش ها، صلاحیت ها و آگاهی های HSE” و … .

الزامات hse plan